Skip to the content

Lejebetingelser

Skagen Sydstrand Camping


Bestilling og betaling

Booker du et ophold med egen campingvogn/telt/autocamper eller ophold i hytte betales det fulde beløb straks efter at bookingen er foretaget. Straks efter modtagelse af bestilling fremsender Skagen Sydstrand Camping lejebevis pr e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit lejebevis bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.


Kontrol af lejebevis

Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.


Afbestilling (uden tilkøb af Afbestillingsbeskyttelse)

Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsbeskyttelse, medfører ingen returnering af det indbetalte beløb.


Afbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler at I tilkøber vores Afbestillingsbeskyttelse, når I booker et ophold hos os. På den måde er I sikret hvis I har behov for at annullere jeres booking. Afbestillingsbeskyttelsen dækker også ved sygdom.

Ved telefonisk booking gælder følgende:

 • Afbestillingsbeskyttelsen påføres automatisk jeres faktura af receptionisten.


Ønsker du ikke Afbestillingsbeskyttelsen gør du som følger:

 • Ved bankoverførsel skal du selv fratrække prisen på Afbestillingsbeskyttelsen hvis den ikke ønskes.
 • Ved betaling via online betalingslink skal du kontakte os telefonisk hvis du ikke ønsker Afbestillingsbeskyttelsen.


Ved online booking gælder følgende:

 • Du skal selv vælge om du ønsker Afbestillingsbeskyttelsen.


Pris

Afbestillingsbeskyttelsen koster i 2024 dkk 375,- og i 2025 dkk 425,-  pr booket enhed og skal bestilles samtidigt med opholdet. Efter indbetaling kan Afbestillingsbeskyttelsen ikke længere bestilles/afbestilles.


Sådan er I dækket af vores Afbestillingsbeskyttelse

 Ved sygdom gælder følgende:

 • I tilfælde, hvor en booking omfatter flere enheder (plads til campingvogn/telt/autocamper, hytte), omfatter afbestilling alene den enhed som den sygdomsramte skulle bebo.

Afbestillingsbeskyttelsen dækker frem til kl. 12.00 på ankomstdagen. Det fulde beløb (fratrukket prisen på Afbestillingsbeskyttelsen) returneres ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring.


Er der IKKE tale om sygdom gælder følgende:

Mere end 60 dage før ankomst:

Afbestilling mere end 60 dage før ankomst medfører returnering af det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på dkk 500,- Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

60-30 dage før ankomst:

Afbestilling af ophold medfører returnering af 50% af det indbetalte beløb. Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

29-0 dage før ankomst:

Afbestilling af ophold medfører ingen refundering.

Under opholdet:

Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør I være opmærksomme på at være dækket af jeres private rejseforsikring. Vores Afbestillingsbeskyttelse dækker IKKE, hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold.


Fortrydelsesret og refusion

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens prgf 18 stk 2 nr 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret.


Hund

Hunde er velkomne på campingpladsen samt i vores hytter. Der opkræves særskilt pris for at medbringe hunde. Medbringes der hund i vores hytter eller strandvillaer uden at der er forudbetalt herfor opkræves et rengøringstillæg på dkk 750,-


Ankomst og afrejse

Hytter

 • Ankomst fra kl 15. Afrejse senest kl 10.00


Camping

 • Pladsen kan forventes klar kl 14.00 og skal forlades senest kl 12.00.


Bestemte pladser kan ikke garanteres men vi bestræber os naturligvis på at opfylde jeres ønsker.

Skagen Sydstrand Camping påtager sig intet ansvar for gæstens mulighed for at tage lejemålet i brug. Såfremt du som gæst afskæres fra muligheden for transport til og fra ferieparken (eksempelvis på grund af aflyste fly-/togafgange, problemer med bilen, trafikale forhold, grænselukninger mm) vil du ikke blive kompenseret herfor.


Rygning på pladsen

Alle hytter er røgfrie. Dette gælder også e-cigaretter. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på dkk 1500,-


Rygning på pladsen generelt

Vis hensyn på udendørs fællesarealer og husk at cigaretskod hører til i skraldespanden. Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer. Dette gælder også e-cigaretter.


Gæstens ansvar

Lejer af hytte hæfter fuldt ud for inventaret i udlejningsenheden. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboer og gæster i lejemålet. Hytter må maksimalt bebos af det antal personer der er angivet i prislisten. Der skal være personer over 18 år til stede under hele opholdet.


Hygiejneforhold, herunder COVID-19 mm.

På grund af hygiejnehensyn kan der være faciliteter med begrænset adgang under jeres ophold. Der kan være områder som midlertidigt lukkes eller områder/faciliteter som vil være lukkede under hele opholdet. Dette giver ikke anledning til refusion af dele eller hele jeres ophold.


Reklamationer

Hos Skagen Sydstrand Camping vil vi gøre alt for at jeres ophold bliver noget helt særligt. Dog vil der altid kunne opstå fejl og er der ting I som gæster er utilfredse med, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til receptionen. Skulle en udlejningsenhed være mangelfuldt rengjort, eller skulle der være skader i udlejningsenheden som vi har overset, skal I straks efter ankomst (inden for 2 timer) rette henvendelse til receptionen med henblik på at få denne mangel udbedret. Klager over eksempelvis rengøring der først fremføres ved afrejse, vil ikke blive behandlet.

Skagen Sydstrand Camping kan ikke gøres ansvarlig for forekomster af dyr og insekter, idet pladsen er beliggende i et naturområde.

Ønsker I at reklamere efter at I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på mailadressen inf@skagensydstrand.dk

I tilfælde af uenighed anlægges en eventuel retssag og sager skal afgøres efter dansk lovgivning.


Databeskyttelse

 • Skagen Sydstrand Camping er i henhold til databeskyttelseslovgivningen dataansvarlig. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal rettes skriftligt til info@skagensydstrand.dk
 • Skagen Sydstrand Camping behandler de persondata som lejer afgiver i forbindelse med bookingen, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre bestilling og dermed også opfylde lejeaftalen, samt for at overholde eventuelle øvrige forpligtelser i medfør af de aftaler der indgås mellem Skagen Sydstrand Camping og lejer.
 • Som lejer har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.
 • Skagen Sydstrand videregiver, i det omfang det er nødvendigt, relevante oplysninger indeholdt i denne aftale til samarbejdspartnere (ex. rengøringsfirma, kreditkortfirma, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder) med henblik på at kunne gennemføre udlejningen, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Skagen Sydstrand Camping  overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS i nødvendigt omfang og kun hvor der foreligger passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Skagen Sydstrand Camping  modtager e-mailadresser fra Facebook, der bliver indsamlet med brugernes accept gennem annoncer, så de kan modtage nyhedsbreve. Oplysningerne bliver udelukkende brugt i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og accept kan altid trækkes tilbage ved afmelding af nyhedsbrevet via link i nyhedsbrev.
 • Persondata opbevares alene i den periode det er nødvendigt i henhold til det relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning.
 • Lejer har som registreret ret til at blive oplyst om – og få kopi af de data – som Skagen Sydstrand Camping har registreret og få sådanne oplysninger/data rettet eller ændret, hvis disse måtte vise sig urigtige. Lejer har desuden ret til at få oplysninger/data slettet hvis disse ikke længere et nødvendige for at opfylde det formål hvortil de er blevet indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig. Endelig har lejer ret til at anmode Skagen Sydstrand Camping  om at begrænse behandlingen af de pågældende data.
 • Skagen Sydstrand Camping  anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger du som gæst afgiver på vores hjemmeside.
 • Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes via internettet.


Priser og rabatter

Priserne i Skagen Sydstrand Camping justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. Rabatter kan ikke kombineres.


Force Majeure og lignende forhold

Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Skagen Sydstrand Camping  berettiget til at annullere lejeaftalen idet Skagen Sydstrand Camping ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

I sådanne tilfælde er Skagen Sydstrand Camping forpligtet til snarest muligt at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 3 årig periode.


Virksomhedsoplysninger

Skagen Sydstrand Camping

Aalbækvej 288, 9982 Ålbæk, Danmark

Tlf  98487180

E-mail: info@skagensydstrand.dk

Cvr.:78188812

Digital flaskepost

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få gode tilbud, nyheder og spændende oplevelser fra det hyggelige Nordjylland direkte i din indbakke.

Deltag samtidig i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.

Book din næste campingferie

Hold den perfekte campingferie midt i Danmarks smukke natur. Hav, strand, klitter - camping når det er bedst.